PK Elecciones 2018 – Colombicultura CV

Elecciones 2018

ACTES JUNTA ELECTORAL FEDERATIVA

Acta 1 Contitucio J.E.F.

Acta 2 Reclamacions Cens Electoral

Acta 3 Aprobació Cens definitiU

Acta 4 Candidats Presentats a l’Assemblea General

Acta 5 Sorteig Mesas Electorals

Acta 6 Proclamació provisional de candidats a l’assemblea general

Acta 7 Homologació de paperetes

Acta 8 Homologació de paperetes

Acta 9 Proclamació d’interventors

Acta 10 Vot per correu

Acta 11 Proclamació d’Interventors

Acta 12 Publicació Web resultats provisionals dels eleccions

Acta 13 Publicació candidats suplents y resolucion reclamació d’Hector Prats Ortega

Annex I esmena errores

Acta 14 Proclamació Definitiva dels Assembleistes

Acta 15 Proclamació per part de la JEF de les candidatures presentades

Acta 16 Homologació papereta votació president FCCV

Acta 17 Nombrament definitiu del president de la FCCV

JUNTA DIRECTIVA DE LA FCCV

CONVOCATORIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 16 DE DESEMBRE DE 2018

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 16 DE DESEMBRE DE 2018

ACTES DE L’ESCRUTINI DE LeS MESES ELECTORALS

CANDIDATS A L’ASSEMBLEA GENERAL PER CIRCUMSCRIPCIÓ I ESTAMENT

Candidats Admesos

 

RESOLUCIONS DEL TRIBUNAL DE L’ESPORT

Resolució sobre el Club San Pedro de Callosa del Segura

Resolució sobre el Club de Ayora

Resolució sobre José Antonio Lozano Quirante

Resolució sobre el Club San Isidro

Resolució sobre las candidatures presentades

 

CENSOS

Àrbitres i jutges d’Alacant

Àrbitres i jutges de Castelló

Àrbitres i jutges de Valencia

Deportistes d’Alicante

Deportistes de Castelló

Deportistes de Valencia

Inspectors d’Alacant

Inspectors de Castelló

Inspectors de Valencia

Clubs d’Alacant

Clubs de Castelló

Clubs de Valencia

 

REGLAMENT ELECTORAL

 

COMPOSICIÓ I DISTRIBUCIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL

 

LLOC DE EXPOSICIO DE CENSOS

 

CALENDARI ELECTORAL 

 

ANNEX 2 SOL·LICITUD DE VOT PER CORREU

 

ANEXO I MODEL DE SOBRES Y PAPERETES

 

PER A FACILITAR LA LABOR , A TOTS AQUELLS INTERESSATS EN LA SEUA PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS ELECTORAL, S’ADJUNTA ENLACE AMB LA WEB DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT ON PODRAN CONSULTAR ELS FORMULARIS, QUE A EFECTES ORIENTATIUS, LA MATEIXA FACILETAT.http://www.ceice.gva.es/es/web/deporte/elecciones-federaciones

 

 

Colombicultura CV