PK RESUM DE L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL CONTRACTAT PER AQUESTA FEDERACIÓ PER A TOTS ELS CLUBS I TOTS ELS FEDERATS – Colombicultura CV

RESUM DE L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL CONTRACTAT PER AQUESTA FEDERACIÓ PER A TOTS ELS CLUBS I TOTS ELS FEDERATS

RESUM DE L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL CONTRACTAT PER AQUESTA FEDERACIÓ PER A TOTS ELS CLUBS I TOTS ELS FEDERATS

Adjunt es remet un resum de les cobertures de l’assegurança de Responsabilitat Civil contractat per aquesta Federació que cobreix a tots els clubs i a tots els socis federats.
Per a això s’hauran de donar d’alta TOTS els colomars que tinga cada soci, si té varis haurà de donar-los tots.
Per a això en la quinzena de setembre s’ha manat un imprés per a donar d’alta els colomars.
També cobreix a tots els centres d’entrenament que estiguen donats d’alta en la Federació.
Si no estan donats d’alta en la Federació, els colomars i els centres d’entrenament de cada club, el segur no es farà responsable.
També si el club disposa d’un camp de vol també ha d’indicar-lo perquè li cobrisca l’assegurança.
El primer sinistre de cada club a l’any la franquícia de 300€ es farà càrrec d’ella la Federació. La resta de sinistres es farà càrrec el propi club.

0 Comments

Leave a reply

Colombicultura CV