PK SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ D’ALACANT 2019 – Colombicultura CV

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ D’ALACANT 2019

SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ D’ALACANT 2019

 

En data 05/03/2019, en el B.O.P. número 45, l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha publicat les subvencions dins de la “CONVOCATÒRIA DEL PLA D’AJUDES A CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES DE LA PROVÍNCIA (*PAC) ANUALITAT 2019” .
Enguany tota la comunicació amb la Diputació d’Alacant, en aquest cas la presentació de les Sol·licituds per a l’obtenció de la subvenció, en compliment de l’article 14.1 de de la Llei 39/2015, d’1 d’Octubre del Procediment Administratiu comú de les Administracions Publiques, obliga a la seua presentació de forma electrònica (certificat electrònic).
Tindre en compte per favor, que l’últim dia de termini per a la presentació de la documentació referida a la subvenció de Diputació és el 25/03/2019.

Tots aquells clubs que hui dia, no disposen d’aqueix certificat electrònic, hauran d’iniciar els tramites per a la seua obtenció de cara a les futures convocatòries del departament d’Esports de l’Excma. Diputació.

0 Comments

Leave a reply

Colombicultura CV