PK NOTA A l’EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS PER A DESPLAÇAMENT – Colombicultura CV

NOTA A l’EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS PER A DESPLAÇAMENT

NOTA A l’EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS PER A DESPLAÇAMENT

Els que tinguen centre d’entrenament com han de tindre la llicència de centre d’entrenament, amb presentar-la l’actualitzada no han de tindre cap problema.
La resta si no tenen el colomar donat d’alta en la Federació no es podrà expedir la certificació corresponent.

0 Comments

Leave a reply

Colombicultura CV